• Headline: Dykking i Lyngstølsvatnet
  • Caption: Lygnstøylen, seter under vann etter at vannet ble demmet opp av et ras i 1908.
  • City: Lyngstølen
  • Country Name: Norway
  • Credit: Gunnar Blöndal